MERRY CHRISTMAS ! in 350 languages

Acholi – Mot ki Yomcwing Botwo Me Mwaka Manyen
Adhola – Wafayo Chamo Mbaga & Bothi Oro Manyeni
AekaKeremisi jai be 

            (12/24/04)
more…